Novinky v službe eCestak.sk
08.05.2023
Zapracovali sme zmenenú sadzbu náhrady za použitie vlastného vozidla podľa opatrenia MPSVR SR. Viac tu.
26.09.2023
Zapracovali sme zmenenú sadzbu stravného pre Slovenskú republiku s platnosťou od 01.10.2023 podľa opatrenia MPSVR SR. Viac tu.
11.07.2023
Zapracovali sme zmenenú sadzbu stravného pre Slovenskú republiku a náhrady za použitie vlastného vozidla s platnosťou od 01.07.2023 podľa opatrenia MPSVR SR. Viac tu.
27.05.2023
Zapracovali sme zmenenú sadzbu stravného pre Slovenskú republiku s platnosťou od 01.06.2023 podľa opatrenia MPSVR SR. Viac tu.
01.04.2023
Zapracovali sme zmenenú sadzbu náhrady za použitie vlastného vozidla podľa opatrenia MPSVR SR. Viac tu.
28.12.2022
Zapracovali sme zmenenú sadzbu stravného pre Slovenskú republiku s platnosťou od 01.01.2023 podľa opatrenia MPSVR SR. Viac tu.
01.09.2022
Zapracovali sme zmenenú sadzbu stravného pre Slovenskú republiku a náhrady za použitie vlastného vozidla s platnosťou od 01.09.2022 podľa opatrenia MPSVR SR. Viac tu. Viac tu.
30.04.2022
Zapracovali sme zmenenú sadzbu stravného pre Slovenskú republiku a náhrady za použitie vlastného vozidla s platnosťou od 01.05.2022 podľa opatrenia MPSVR SR. Viac tu. Viac tu.
16.03.2021
Vylepšili sme zoznam pracovných ciest, nová verzia je rýchlejšia a lepšie zvláda zobrazenie na mobiloch / tabletoch.
19.08.2020
Vylepšili sme generovanie PDF súborov. Nová verzia lepšie spracúva dlhé texty a presne rozdeluje dlhé dokumenty na viac strán.
19.07.2020
Pridali sme možnosť zdielať vyplnené formuláre medzi spolucestujúcimi kolegami. Viac tu.
04.01.2020
Do PDF dokumentov sme pridali kurz použitý na stravné.
19.11.2019
Pridali sme možnosť rýchlo a jednoducho hromadne pridávať prílohy pomocou Drag and Drop funkcie.
09.09.2019
Pridali sme uchovávanie stavu rolovania zoznamov ciest a zamestnancov. Nastavenie zoznamu sa medzi popri práci so formulármi zachová.
14.07.2019
Pridali sme automatický reset zabudnutého hesla.
22.06.2019
Zapracovali sme zmenenú sadzbu stravného pre Slovenskú republiku s platnosťou od 01.07.2019 podľa navrhovaného opatrenia MPSVR SR. Viac tu.
29.05.2019
Zapracovali sme zmenenú sadzbu základnej náhrady za použitie vlastného vozidla s platnosťou od 01.06.2019 podľa opatrenia MPSVR SR. Viac tu.
07.04.2019
Postupne meníme dizajn jednotlivých obrazoviek. Viac tu.
24.02.2019
Podnikovej registrácií sme pridali možnosť pridať zamestnancom samostatné oprávnenia na správcovské operácie napr. kontrolu a editáciu ciest pre jednotlivé oddelenia. Viac tu.
30.12.2018
Pre podnikové registrácie sme pridali do zoznamu zamestnancov stránkovanie, filtrovanie a zoraďovanie.
03.12.2018
Pridali sme môžnosť generovať PDF dokumenty aj v anglickom a nemeckom jazyku.
19.10.2018
Pridali sme môžnosť vyplniť viacero ciest v jednom vyúčtovaní pre často cestujúcich pracovníkov. Viac tu.
07.10.2018
Upravili sme formuláre cestovného príkazu, vyúčtovania a zoznamu zamestnancov. Nová verzia je výrazne rýchlejšia a výkonnejšia.
01.06.2018
Zapracovali sme zmenenú sadzbu stravného pre Slovenskú republiku s platnosťou od 01.06.2018 podľa navrhovaného opatrenia MPSVR SR. Viac tu.
22.05.2018
Upravili sme všeobecné podmienky využívania internetovej služby v súvislosti s legislatívnymi zmenami (GDPR). Viac tu.
02.07.2017
Pridali nový filter pracovných ciest s možnosťou filtrovania podľa viacerých polí. Viac tu.
27.04.2017
Pridali sme automatické dopĺňanie rozpísaných textov vo formulároch. Viac tu.
16.04.2017
Pridali sme automatické prevyplnenie zadávaného dátumu z formuláru pri jeho vypĺňaní, doteraz sa používal fixne dnešný dátum.
07.03.2017
Pridali sme možnosť prevádzky systému eCestak v lokálnej IT infraštruktúre podniku s možnosťou prispôsobenia potrebám podniku. Viac tu.
11.02.2017
Pridali sme možnosť označovať pracovné cesty ikonami podľa stavu spracovania a pridávať komentáre k cestám. Označte a odfiltrujte si vybavené cesty, označte prioritné a pridajte si komentáre k rozpracovaným. Viac tu.
02.01.2017
Pridali sme automatické predvyplnenie cien PHM zo Štatistického úradu. Viac tu.
30.12.2016
Pridali sme možnosť vyplácania záloh a vyúčtovaní v cudzej mene. Viac tu.
30.12.2016
Pridali sme automatické predvyplnenie kurzov z NBS. Viac tu.
10.12.2016
Pridali sme pre zamestnancov možnosť prepnúť sa do role správcu podnikového účtu. Viac tu.
20.11.2016
Zapracovali sme zmenenú sadzbu stravného pre Slovenskú republiku s platnosťou od 01.12.2016 podľa navrhovaného opatrenia MPSVR SR. Viac tu.
28.10.2016
Pridali sme funkciu priameho odoslania PDF dokumentov nadriadenému. Viac tu.
02.10.2016
Pridali sme zobrazenie počtu príloh uložených k pracovnej ceste a tiež sme pridali možnosť ukladať prílohy aj k vozidlám, pracovníkom a zamestnancom. Viac tu.
02.10.2016
Pridali sme možnosť vyplniť správu z pracovnej cesty s možnosťou nadefinovania vlastných polí. Viac tu.
24.07.2016
Pridali sme možnosť zadať zrážku stravného samostatne pre Slovensko a zahraničný štát v rámci jedného dňa.
10.07.2016
Pridali sme spôsob vyplatenia a číslo účtu v cestovnom príkaze a vyúčtovaní.
22.05.2016
Pridali sme upozornenie na neuložené dáta pri odchode z formulárov. Viac tu.
03.08.2015
Pridali a predvyplnili sme Vám zoznam vozidiel pre ešte jednoduchšiu prácu s eCestakom.
01.05.2015
Pridali sme hromadné operácie nad pracovnými cestami. Viac tu.
18.04.2015
Zrýchlili sme načítavanie stránok na eCestak.sk.
01.04.2015
Na zjednodušenie práce so službou sme do zoznamu cestovných príkazov pridali filter.
15.03.2015
Zmenili sme formát zobrazenia dĺžky pracovnej cesty z číselného na časové.
08.02.2015
Pre zvýšenie prehľadnosti sme do zoznamu pracovných ciest pridali stĺpec s dátumom začiatku cesty.
18.01.2015
Už máme vyše 1000 registrovaných používateľov, ďakujeme za Vašu priazeň. Neváhajte nás odporučiť aj Vašim známym.
01.01.2015
Zmenili sme dizajn titulky a stránok eCestak.sk.
30.11.2014
Zdvojnásobili sme počet serverov a zvýšili tak dostupnosť služby na 99.9%, na eCestak.sk sa tak môžete vždy spoľahnúť.
31.10.2014
Zapracovali sme zmenu sadzieb stravného pre Slovenskú republiku podľa predpisu č. 296/2014 Z. z platného od 31. októbra 2014.
26.10.2014
Už máme vyše 750 registrovaných používateľov, ďakujeme za Vašu priazeň. Neváhajte nás odporučiť aj Vašim známym.
02.08.2014
K podnikovej registrácií sme pridali možnosť hromadného importu zamestnancov z CSV súboru vytvoreného cez MS Excel alebo exportom z iného informačného systému. Viac tu.
14.07.2014
Už máme vyše 600 registrovaných používateľov, ďakujeme za Vašu priazeň. Neváhajte nás odporučiť aj Vašim známym.
29.06.2014
Pridali sme možnosť automatického posunu dátumov pracovnej cesty pri jej kopírovaní. Viac tu.
19.06.2014
Násobne sme zrýchlili odozvu všetkých formulárov. Za doterajšiu pomalosť sa ospravedlňujeme.
08.06.2014
Pridali sme podporu viacerých formátov dátumov pre uľahčenie vypĺňania formulárov. Viac tu.
04.06.2014
V exporte vyúčtovaní pribudol výpis všetkých presunov, vďaka čomu je možné skontrolovať výpočet aj z vytlačeného vyúčtovania.
30.05.2014
Výrazne sme zjednodušili pridávanie presunov vo vyúčtovaní. Viac tu.
25.05.2014
Správca podnikového účtu môže kopírovať pracovné cesty aj medzi zamestnancami, v prípade ak viacerí absolvujú rovnakú cestu.
18.05.2014
Vo vyúčtovaní pribudla možnosť odlíšiť výdaje platené zamestnancom a podnikom napr. podnikovou platobnou kartou.
28.04.2014
Už máme vyše 500 registrovaných používateľov, ďakujeme za Vašu priazeň. Neváhajte nás odporučiť aj Vašim známym.
11.04.2014
Zmenili sme názvy generovaných PDF súborov pre zvýšenie prehľadnosti.
06.04.2014
Prepracovali sme dizajn všetkých obrazoviek služby. Veríme, že sa Vám bude ešte viac páčiť.
17.03.2014
Pribudla podpora exportu viacstranových vyúčtovaní pri dlhých pracovných cestách.
16.03.2014
Už máme vyše 350 registrovaných používateľov, ďakujeme za Vašu priazeň. Neváhajte nás odporučiť aj Vašim známym.
02.03.2014
Pre presnejšiu špecifikáciu dopravy pribudla možnosť vybrať "Iné" ako dopravný prostriedok.
24.02.2014
Výrazne sme zlepšili vzhľad stránok a formulárov pri tlači priamo z prehliadača.
20.02.2014
V podnikovej registrácií pribudol prehľad číslovania pracovných ciest s možnosťou odobrať priradené číslo.
14.02.2014
Už máme vyše 250 registrovaných používateľov, ďakujeme za Vašu priazeň. Neváhajte nás odporučiť aj Vašim známym.
05.02.2014
Pribudla možnosť zmeny domény podnikovej registrácie.
25.01.2014
Už máme vyše 30 registrovaných podnikov, ďakujeme za Vašu priazeň.
11.01.2014
Pridané často kladené otázky.
16.12.2013
Pribudla možnosť podnikovej registrácie a výpočet náhrady za vlastné vozidlo.
25.10.2013
Už máme vyše 100 registrovaných používateľov, ďakujeme za Vašu priazeň.
12.10.2013
Prečítajte si o našej službe na www.etrend.sk
06.10.2013
Upravený zoznam pracovných ciest, pridané stĺpce a zoraďovanie.
30.09.2013
Pridaná možnosť vytvoriť kópie už vyplnených pracovných ciest.
21.09.2013
Pridaný adresár pracovníkov na rýchle predvypĺňanie formulárov.
15.09.2013
Pridaná možnosť zmeny kurzu stravného. Funkcia je potrebná pre vyúčtovanie SZČO.
07.09.2013
Pridaná možnosť zmeny predgenerovaného čísla cestovného príkazu
18.08.2013
Prečítajte si o našej službe na www.podnikam.sk
12.08.2013
Služba je oficiálne spustená do prevádzky na: https://ecestak.sk/
Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.