Nový filter v zozname pracovných ciest
Do zoznamu pracovných ciest sme pridali nový spôsob filtrovania dát. Pôvodný filter umožňoval filtrovať cesty len podľa základných parametrov cesty a trvalo zobrazoval aj nepoužité filtrovacie polia čim zaberal priestor obrazovky.
Nová verzia Vám umožní filtrovať podľa 18tich parametrov, pričom tieto parametre môžete rôzne kombinovať.

Pri použití viacerých polí na filtrovanie musia zobrazené cesty spĺňať všetky požadované filtrované hodnoty. Na príklad ak pridáte filter na oddelenie, projekt a meno tak sa zobrazia len cesty ktoré spĺňajú všetky tri parametre. Ak použijete niektorý z parametrov opakovane, tak sa zobrazia cesty ktoré majú hodnotu aspoň jedného z opakovane zadaného filtra, na príklad ak zadáte filter oddelenie dvakrát a vyplníte dve rôzne oddelenie, tak sa zobrazia cesty pracovníkov z oboch vyplnených oddelení.

Filtre textových polí, napr. Oddelenie, Projekt, alebo Účel cesty vyhľadávajú aj podľa časti textu, takže zobrazia cesty ktoré obsahujú zadanú časť textu. Text stačí do filtra zadať bez diakritiky.
Okrem nového filtrovania sme pridali aj stránkovanie zobrazenia aby ste si mohli pracovné cesty pohodlne zobrazovať v stránkach po 50ks.

Ukážka zoznamu ciest bez nastaveného filtra:Pridávanie filtra cez tlačidlo pridať filter:Postupné filtrovanie podľa viacerých polí:Filter zobrazujúci viacero hodnôt rovnakého poľa:Tlačítka prepínajúce zobrazené stránky zoznamu:Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.