Pridávanie komentárov a ikon k pracovným cestám
K pracovným cestám sme pridali možnosť pridať ikony označujúce napr. stavy spracovania pre rýchlejšiu orientáciu v zozname. Môžete označiť všetky cesty, ktoré čakajú na doplnenie, sú už vybavené alebo už boli schválené. Podľa ikon môžete zoznam aj filtrovať.
Pribudla tiež možnosť pridať k pracovnej ceste aj textový komentár, poznámku zjednodušujúcu spracovanie, napr. "Doplniť cenu PHM po zverejnení.", "Skontrolovať ceny leteniek", atď.
Každá zmena ikony alebo pridanie komentára sa zobrazí v samostatnom riadku s informáciou kto ju vykonal a kedy. Pre urýchlenie orientácie sa tiež zobrazuje pri každej ceste počet komentárov a zmien ikon.
Pri podnikovej registrácií sú ikony aj komentáre zobrazené len správcovi podnikového účtu a slúžia mu ako pomôcka. V profile podniku je umožnené povoliť ich zobrazovenie a editáciu aj zamestnancom a týmto spôsobom komunikovať so správcom.

Tlačidlá pridávania ikon a komentárov:Rozkliknutý formulárik umožňujúci zmeniť ikonu alebo pridať komentár:Zoznam histórie komentárov a zmien ikon:Vyfiltrované údaje podľa typu ikony:Povolenie zobrazovania ikon zamestnancom:Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.