Hromadný import zamestnancov

Pre zjednodušenie a zrýchlenie začiatku práce so službou eCestak.sk sme pridali možnosť hromadného importu zamestnancov. Podniky nemusia registračné údaje svojich zamestnancov ručne vypĺňať cez formulár, ale môžu ich automaticky načítať z dátového súboru.

Import zamestnancov prebieha pomocou univerzálneho CSV formátu, ktorý môžete editovať v programe Microsoft Excel alebo ho vytvárať exportom z Vašich podnikových informačných systémov.


Postup importu zamestnancov:


V zozname zamestnancov je možnosť prekliknutia na obrazovku importu zamestnancov:


Obrazovka importu zamestnancov obsahuje okrem základného popisu aj možnosť stiahnut ukážkový CSV súbor určený na import zamestnancov. Ukážkový súbor obsahuje povinnú hlavičku, ako aj úkážkové dáta dvoch zamestnancov.


Po stiahnutí ukážkového CSV súboru ho stačí otvoriť v aplikácií MS Excel a vložiť do neho údaje Vašich zamestnancov. Prvý riadok zoznamu s hlavičkou je potrebné zachovať bez zmeny.


Upravený CSV súbor s dátami zamestnancov je potrebné cez obrazovku importu zamestnancov načítať do systému. Údaje všetkých zamestnancov sa pred importom zobrazia v importovacom formulári, kde ich máte možnosť skontrolovať a upraviť. Všetky načítané dáta sú automaticky skontrolované a prípadné nezrovnalosti formulár automaticky zvýrazní.

Po stlačení tlačidla "Importovať zamestnancov" formulár naimportuje zamestnancov a zobrazia sa v zozname zamestnancov rovnakým spôsobom ako pri ručnom zadaní.


Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.