Prevádzka systému eCestak.sk v rámci firemnej IT infraštruktúry
Okrem online verzie služby eCestak.sk Vám ponúkame možnosť používať a prevádzkovať službu eCestak.sk lokálne.
V tomto variante je systém uložený v rámci Vašej podnikovej IT infraštruktúry, na Vašich serveroch a zamestnanci k nemu pristupujú cez Vašu podnikovú sieť. Systém eCestak a dáta Vašich zamestnancov v ňom uložené sú tak len pod Vašou kontrolou a podliehajú Vašim interným bezpečnostným pravidlám a opatreniam.
Zároveň máte možnosť nechať si systém prispôsobiť presne podľa Vašich potrieb.
Výhody:
  • Dáta o pracovných cestách Vašich zamestnancov budete mať uložené u seba mimo internetu.
  • Zamestnanci sa budú do systému prihlasovať automaticky cez svoje podnikové meno a heslo.
  • Zoznam zamestnancov si systém automaticky načíta z podnikových systémov.
  • Systém Vám upravíme presne podľa Vašich potrieb.
Príklady úprav:
  • Úprava dizajnu systému pre zľadenie s firemnými farbami podniku.
  • Úprava vypĺňaných polí a validácií podľa špecifických potrieb podniku.
  • Pridanie elektronického schvaľovania cestovných príkazov a vyúčtovaní.
  • Pridanie emailových notifikácií pre zamestnancov, nadriadených alebo učtovníkov.
  • Export údajov o cestách do externých účtovných alebo dochádzkových systémov.
  • Pridanie nových reportov prispôsobených pre potreby Vášho podniku.
Referencie:
"Zavedenie systému eCestak.sk nám výrazne zjednodušilo a urýchlilo spracovávanie pracovných ciest."
Lucia M. účtovník v spoločnosti Sygic a.s.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Ako začať:
V prípade záujmu, alebo otázok nás kontaktujte na: eCestak@gmail.com.
Využitie lokálnej verzie eCestaku odporúčame len pre podniky s počtom zamestnancov 50 a viac. Pri menších podnikoch je výhodnejšie využiť online verziu.


Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.