Podpora viacerých formátov dátumov

Služba eCestak umožňuje používateľom zadávať dátum a čas do formulárom dvoma spôsobmi: cez myš pomocou kalendárika alebo priamo cez klávesnicu napísaním dátumu. Doteraz služba pri priamom zadávaní dátumu rozpoznávala len dátum zadaný presne vo formáte dd. MM. yyyy HH:mm, napr. 25. 02. 2014 08:30 Pre uľahčenie a urýchlenie vypĺňania sme pridali podporu viacerých formátov.


Po novom stačí dodržať postupnosť hodnôt deň, mesiac, rok, hodina, minúta pričom nezáleží na oddeľovníkoch medzi hodnotami.
Rok je umožnené zadať v plnom formáte: 2014 alebo v skrátenom: 14 alebo ho neuviesť vôbec. V takom prípade aplikácia použije aktuálny rok.

Príklady:

25. 02. 2014 08:30 doterajší formát dátumu pre hodnotu 25. 02. 2014 08:30
25.02.2014 08:30 formát dátumu bez medzier pre hodnotu 25. 02. 2014 08:30
25.2.2014 8:30 formát dátumu bez medzier s jednocifernými hodnotami pre hodnotu 25. 02. 2014 08:30
25.2.14 8:30 formát dátumu bez medzier s rokom v skrátenej forme pre hodnotu 25. 02. 2014 08:30
25.2 8:30 formát dátumu bez medzier a bez roku pre hodnotu 25. 02. 2014 08:30
25 2 8 30 maximálne skrátený formát s medzerou ako oddeľovníkom pre hodnotu 25. 02. 2014 08:30


Pre udržanie prehľadnosti formulár všetky dátumy po zadaní automaticky zmení na pôvodný formát 25. 02. 2014 08:30.

Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.