Automatické predvyplnenie cien pohonných hmôt
K textovým poliam obsahujúcim cenu pohonných hmôt sme pridali tlačítko na automatické predvyplnenie ceny údajmi zo Štatistického úradu. Po kliku na tlačidlo sa zobrazí zoznam dostupných cien pre pohonné hmoty a jednotlivé dátumy. Po výbere ceny sa cena, typ paliva a mena vyplní do formuláru.

Tlačidlo výberu ceny:Okno výberu ceny pre jednotlivé dátumy:Vyplnené údaje:


Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.