Prepínanie medzi zamestnancom a správcom

Táto funkcia umožní zamestnancom pracovať s eCestakom ako správca podnikového účtu.

Doteraz mohol mať každý podnik len jeden účet správcu s pevne stanoveným loginom: domena\spravca. Po pridaní funkcie prepínania medzi zamestnancom a správcom je umožnené viacerým zamestnancom jednoducho pracovať ako správca. Napr. ak asistentka potrebuje vypísať cestovný príkaz za kolegu, alebo ak si nadriadený potrebuje prezrieť cestovné príkazy zamestnancov, alebo účtovník potrebuje zamestnancovi doplniť vyúčtovanie.

V zozname zamestnancov pribudlo nastavenie povoľujúce zamestnancovi pracovať ako správca podnikového účtu.

Označenie zamestnanca ako správcu v zozname zamestnancov:Zamestnanci označení ako správcovia majú vedľa prihlasovacieho mena zobrazený prepínač s ikonou správcu.

Zobrazený prepínač medzi správcom a zamestnancom:Po prepnutí do režimu správcu sa prepínač označí červeným rámčekom a zamestnanec môže pracovať ako správca. Nastavenie režimu si systém zapamätá aj po odhlásení.

Zamestnanec pracujúci ako správca:

Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.