Vyplácanie záloh a vyúčtovaní v cudzej mene
Do formuláru cestovného príkazu a vyúčtovania pracovnej cesty pribudla možnosť vybrať cudziu menu v ktorej má byť záloha, alebo vyúčtovaná suma vyplatená zamestnancovi. V prípade zálohy na pracovnú cestu formulár automaticky používa kurz NBS z prvého dňa mesiaca v ktorom začala cesta. V prípade vyúčtovania je potrebné použiť kurz z dňa kedy zamestnanec podal vyúčtovanie. Formulár umožňuje automatické predvyplnenie kurzu NBS z konkrétneho dňa cez funkciu automatického predvyplňania kurzov, popis funkcie je tu: popis.

Polia na vypočítanie zálohy v cudzej mene:Záloha v cudzej mene v PDF:Polia na vypočítanie vyúčtovanej sumy v cudzej mene:Vyúčtovaná suma v cudzej mene v PDF:


Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.