Popis funkcionality

Formulár správy z pracovnej cesty umožňuje zamestnancom vyplniť okrem údajov potrebných na vyúčtovanie aj údaje o priebehu pracovnej cesty pre zamestnávateľa.

Správa z pracovnej cesty umožňuje nadefinovanie sady polí na vyplnenie presne podľa potrieb používateľa resp. podniku.

Zoznam pracovných ciest

Zoznam pracovných ciest obsahuje všetky evidované pracovné cesty a umožňuje prístup k formulárom pracovnej cesty. Každá pracovná cesta obsahuje cestovný príkaz, vyúčtovanie pracovnej cesty, správu z pracovnej cesty a zoznam príloh uložených k ceste.

Správu z pracovnej cesty je možné editovať, prezerať a stiahnuť vo formáte PDF.

Formulár správy z pracovnej cesty má rovnako ako ostatné formuláre tri stavy: Nový - ešte nevyplnený, Rozpracovaný - čiastočne vyplnený a Vyplnený - úplne vyplnený.

Formulár správy z pracovnej cesty

Formulár je rozdelený na dve sekcie, hlavička a položky.

Časť hlavička obsahuje základné informácie o pracovnej ceste, kto cestoval, kedy a kam. Tieto údaje vrátane účelu cesty sú automaticky predvyplnené z cestovného príkazu, ak je vyplnený.

Časť položky obsahuje doplnkové polia, ktoré boli nadefinované v zozname položiek. Táto časť umožňuje doplniť v štruktúrovanej forme údaje špecifické pre pracovné cesty podniku.

Po vykonaní zmeny v zozname položiek správy je možné aktualizovať zobrazené polia vo formulári tlačídlom refresh v hlavičke časti položiek.

Export správy do formátu PDF

Formulár správy je možné rovnako ako v prípade cestovného príkazu a vyúčtovania exportovať do formátu PDF jednotlivo alebo hromadne.

Úkážka hromadných operácií nad pracovnými cestami:

Zoznam položiek správy z pracovnej cesty

Zoznam položiek správy umožňuje nadefinovať vlastné polia, ktoré sa majú zobrazovať v správe z pracovnej cesty.

Každému poľu možno nadefinovať názov, či má byť jednoriadkové alebo viac riadkové a či má byť povinne vyplnené.

Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.