Neprihlásený používateľ
NOVINKY
Odoslanie PDF dokumentu nadriadenému

Funkcia odosielania dokumentu nadriadenému umožňuje priamo poslať PDF export cestovného príkazu, vyúčtovania, alebo správy nadriadenému na posúdenie.

Po výbere voľby "Odoslať emailom nadriadenému" systém zobrazí formulár v ktorom zamestnanec vyberie nadriadeného ktorému potrebuje dokument odoslať. Vo formulári je tiež zobrazená emailová adresa na ktorú nadriadený odošle odpoveď ak stlačí v emaile reply. Okrem PDF dokumentu môže zamestnanec pridať aj doplňujúcu poznámku pre nadriadeného a vybrať si, či chce dostať na svoj email kópiu odoslaného emailu.

Nadriadenému systém odošle email s prehľadom základných informácií o pracovnej ceste v tele správy a s PDF dokumentom v prílohe. Po stlačení reply bude odpoveď automaticky adresovaná zamestnancovi.

Správca podnikového účtu môže v zozname zamestnancov nastaviť zamestnanca ako nadriadeného, následne sa tento zamestnanec zobrazí vo výbere nadriadených vo formulári odoslania.

Odosielanie PDF dokumentom emailom môže správca podnikového účtu centrálne zakázať v profile podniku.Menu v zozname pracovných ciest umožňujúce stiahnuť PDF dokument, alebo odoslať PDF:Formulár na výber nadriadeného ktorému má byť dokument odoslaný:Ukážka odoslaného emailu aj s prílohou:Nastavenie zamestnanca ako nadriadeného v zozname zamestnancov:Centrálne zapínanie funkcie odoslania dokumentov emailom:


Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.
Sc0