Odoslanie PDF dokumentu nadriadenému

Funkcia odosielania dokumentu nadriadenému umožňuje priamo poslať PDF export cestovného príkazu, vyúčtovania, alebo správy nadriadenému na posúdenie.

Po výbere voľby "Odoslať emailom nadriadenému" systém zobrazí formulár v ktorom zamestnanec vyberie nadriadeného ktorému potrebuje dokument odoslať. Vo formulári je tiež zobrazená emailová adresa na ktorú nadriadený odošle odpoveď ak stlačí v emaile reply. Okrem PDF dokumentu môže zamestnanec pridať aj doplňujúcu poznámku pre nadriadeného a vybrať si, či chce dostať na svoj email kópiu odoslaného emailu.

Nadriadenému systém odošle email s prehľadom základných informácií o pracovnej ceste v tele správy a s PDF dokumentom v prílohe. Po stlačení reply bude odpoveď automaticky adresovaná zamestnancovi.

Správca podnikového účtu môže v zozname zamestnancov nastaviť zamestnanca ako nadriadeného, následne sa tento zamestnanec zobrazí vo výbere nadriadených vo formulári odoslania.

Odosielanie PDF dokumentom emailom môže správca podnikového účtu centrálne zakázať v profile podniku.Menu v zozname pracovných ciest umožňujúce stiahnuť PDF dokument, alebo odoslať PDF:Formulár na výber nadriadeného ktorému má byť dokument odoslaný:Ukážka odoslaného emailu aj s prílohou:Nastavenie zamestnanca ako nadriadeného v zozname zamestnancov:Centrálne zapínanie funkcie odoslania dokumentov emailom:


Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.