Automatický posun dátumov pracovnej cesty pri kopírovaní

Pre zjednodušenie a zrýchlenie vypľňania formulárov cestovných príkazov a vyúčtovaní sme pridali možnosť zadať nový začiatok pracovnej cesty pri jej kopírovaní.

Ak opakovane vykonávate rovnakú pracovnú cestu, stačí pri jej kopírovaní zadať nový dátum začiatku pracovnej cesty a novo vzniknutá pracovná cesta bude mať všetky dátumy posunuté a výpočty prepočítané k novému dátumu.


Pôvodný cestovný príkaz:


Výber dátumu začiatku novej pracovnej cesty:


Kópia pracovnej cesty s posunutými dátumami

Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.