Viacero ciest v jednom vyúčtovaní
Funkcia vyúčtovania viacerých ciest v jednom vyúčtovaní slúži pre pracovníkov, ktorí v rámci jednej pracovnej úlohy absolvujú viacero ciest, ale chcú ju vyúčtovať v rámci jedného vyúčtovania. Napríklad ak pracovník cestuje v rámci mesiaca každý deň. V tomto prípade si vypíše jeden cestovný príkaz na obdobie, v ktorom bude cestovať a následne vo vyúčtovanií vyplní presuny jednotlivých ciest samostatne.
Na obrazovke presunov vo formulári vyúčtovania pribudla možnosť pridať nové cesty. Každá cesta má svoju hlavičku s poradovým číslom cesty a dátumom začiatku a konca presunov cesty. Pod hlavičkou má cesta presuny, ktoré pracovník vykonal počas cesty.

Hlavička cesty s presunmi a tlačidlo na pridávanie novej cesty:Jednotlivé cesty majú na pravej strane hlavičky tlačidlá umožňujúce manipuláciu s cestou. Prvé tlačidlo umožňuje pridanie novej pracovnej cesty so skopírovanými presunmi pôvodnej cesty. Druhé tlačidlo umožňuje skryť presuny cesty a zobraziť len hlavičky. Táto funkcia slúži na sprehľadnenie vypĺňania vyúčtovania s viacerými cestami. Tretie tlačidlo umožňuje zmazanie pracovnej cesty, zmazať možno všetky cesty okrem poslednej.

Tlačidlá hlavičky ciest:Vo výslednom PDF dokumente vyúčtovania sú presunutia jednotlivých ciest oddelené vodorovkou čiarou s poradovým číslom cesty.

Výsledný PDF dokument vyúčtovania s viacerými presunmi:


Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.