Oprávnenia zamestnancov

Pridali sme možnosť určiť jednotlivým zamestnancom špeciálne oprávnenia v rámci podnikovej registrácie. Tieto oprávnenia im umožnia vykonávať špeciálne úlohy v rámci služby eCestak.sk.


Oprávnenia:

  • Nadriadený
  • Správca ciest
  • Kontrolór ciest
  • Správca zamestnancov
  • Správca vozidiel
  • Správca číslovania zamestnancov
  • Správca podniku

Oprávnenia prideluje zamestnancom správca podnikovej registrácie cez obrazovku zoznam zamestnancov:


Zamestnanec ktorý má pridelené vyššie uvedené oprávnenia má v pravej hornej časti obrazovky zobrazenú ikonku správcu. Jej stlačením aktivuje mód správcu v ktorom môže vykonávať činnosti na ktoré má oprávnenia.


Nadriadený

Oprávnenie nadriadeného umožní zamestnancom odosielať PDF dokumenty cestovných príkazov, vyúčtovaní a správ z ciest emailom zamestnancom ktorý majú toto oprávnenie. V zozname zamestnancom môžete nadriadenému nastaviť názov oddelenia ktorých je zamestnanec nadriadený.Správca ciest

Oprávnenie správcu ciest umožní zamestnancovi prezerať a editovať pracovné cesty iných zamestnancov. Zamestnancovi sa v zozname ciest zobrazí filter v ktorom si môže vybrať cesty ktorého zamestnanca chce zobraziť a editovať. V zozname zamestnancom môžete správcovi ciest nastaviť názov oddelenia ktorých je zamestnanec správcom ciest.


Kontrolór ciest

Oprávnenie kontrolór ciest umožní zamestnancovi prezerať pracovné cesty iných zamestnancov bez možnosti zmeny. Zamestnancovi sa v zozname ciest zobrazí filter v ktorom si môže vybrať cesty ktorého zamestnanca chce zobraziť a kontrolovať. V zozname zamestnancom môžete správcovi ciest nastaviť názov oddelenia ktorých je zamestnanec kontrolór ciest.


Správca zamestnancov

Oprávnenie správca zamestnancov umožní zamestnancovi prístup k obrazovke zoznam zamestnancov v ktorej môže pridávať, upravovať a mazať zamestnancov a pridelovať im oprávnenia.


Správca vozidiel

Oprávnenie správca vozidiel umožní zamestnancovi prístup k obrazovke zoznam vozidiel ktoré sú dostupné všetkým zamestnancov podniku.


Správca číslovania zamestnancov

Oprávnenie správca číslovania zamestnancov umožní zamestnancovi prístup k číslovania pracovných ciest podniku na ktorej môže prezerať a editovať pridelené čísla.


Správca podniku

Oprávnenie správca podniku umožní zamestnancovi prístup profilu podniku kde môže meniť napr. názov podniku, logo podniku a tiež má prístup k exportu dát pracovných ciest.


Prehľad pôsobenia zamestnancov s rôznymi oprávneniami v situácií keď má podnik dve oddelenia a správci ciest, kontrolóri ciest a nadriadení pristupujú vždy len k jednému oddeleniu.


Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.